• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)  นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2MvhbXF

https://www.nrms.go.th/

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165