• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมงานสงกรานต์ ณ ตึก IT ตั้งแต่ 8.00 -9.00

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและศาลาหลวงพ่อองค์ดำ โดยร่วมทำกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย และหิ้วปิ่นโตถวายพระ