• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 2 ปีเทียบโอน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาการและบริการ เรียนวิชาเทคนิคบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 30 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 2 ปีเทียบโอน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ เรียนวิชาเทคนิคบริการอาหารและเครื่องดื่ม หัวข้อการจัดและบริการอาหารในงบประมาณไม่เกิน 20 บาท ให้ดูสวยงามน่ารับประทาน ประกอบด้วยเมนู ข้าวยำน้ำบูดู (10 บาท) บะหมี่หอยลายผัดฉ่า (11 บาท) ไข่ตุ๋นในเปลือกไข่ (20 บาท) พร้อมทั้งเทคนิคการบริการและมารยาทในการรับประทานอาการ