• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่​ 10​ พฤษภาคม​  2562​ เวลา​ 08.30 น.​ เป็นต้นไป​ บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและหน่วยงานภายในพื้นที่ทุ่งใหญ่​ โดยบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง​ต้นไม้ประจำรัชกาลที่​ 10​ และกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆหน่วยงาน​ เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ของไทย