• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณสะพานข้ามคลองวังหีบ หมู่ 5 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งแผ่นดินสยาม