• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562​ เวลา 8:00 น.​อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ได้นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา