• ภาษาไทย
    • English

"สว.เมืองคอนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ อก"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับท่านสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว (Extruded snack) จากข้าวกล้องพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์สกรูคู่ (Twin screw extruder) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเงินรายได้งบประมาณปี 2562 ของ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนายธีระพงค์ หมวดศรี เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรั