• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย

บรรยากาศการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ วันที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2562​ รายวิชาขนมไทย"ขนมกล้วย​ ขนมมันม่วง​ ขนมมันส้ม​ ขนมฟักทอง" โดย​ ผศ.ชไมพร​ เพ็งมาก​ และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม​อาหาร​และ​บริการ