• ภาษาไทย
    • English

งานแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย​ ครั้งที่​ 12​ อันดามันเกมส์

ภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง​ และขบวนพาเหรด​ คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ วันที่​ 13​ สิงหาคม​ 2562​ ภายในงานแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย​ ครั้งที่​ 12​ อันดามันเกมส์