• ภาษาไทย
    • English

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ ร่วมกับคณะเทคโนโลยี​การ​จัดการ​ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​ จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​การทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า​ เห็ดทอด​ และแหนมเห็ด​ ระหว่างวันที่​ 11-12​ กันยายน​ 2562​ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์​ในชุมชน​ อีกทั้งยังยืดอายุการ​เก็บรักษา​ได้อีกทางหนึ่ง