• ภาษาไทย
    • English

เข้ารับการฝึกงานของ Miss Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 16 กันยายน 2562 วันสุดท้ายของการเข้ารับการฝึกงานของ Miss Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โปรแกรมวันนี้ เวลา 10:00 น. ผศ. ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร​ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องและอาหารพร้อมทาน ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด มหาชน จังหวัดตรัง โดยมีศิษย์เก่าจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คุณปรีดา คุ้นมาก และคุณวิลัยลักษณ์ รอดราวี ให้การต้อนรับ บรรยายเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมทั้งตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ การจัดการของเสีย การได้รับมาตรฐานรับรองทางอุตสาหกรรม และได้นำชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนในซ๊อสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง และแมคเคอเรลราดพริก พร้อมทั้งการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ปลากระป๋องราดพริก ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาทอดรสมัสมั่น ปลาผัดเผ็ด หอยลายทอดรสเผ็ด เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและอาหารพร้อมทาน เป็นอย่างดี