• ภาษาไทย
    • English

​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล นายธีระพงค์ หมวดศรี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล นายธีระพงค์ หมวดศรี นายอดิเรก ชัยฤกษ์ นายธีระวัฒน์ สุขใส และนาย​ อุเทน ณ พัทลุง เป็นวิทยากรสาธิตการผลิตขนมขบเคี้ยวจากข้าวพื้นเมืองนคร ด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น และแนะนำการใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส เครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบอินฟราเรด ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนMiss. Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนิเซียณ อาคารแปรรูป AP3 และอาคารเรียนรวม CB ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย