• ภาษาไทย
    • English

Miss. Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 Miss. Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนิเซีย ได้เข้ารับการฝึกงานจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เป็นวันที่สี่ โดยมี ผศ. ดร. ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล และ ดร. สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ โดยวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ตัวจิ๋วที่มากไปด้วยคุณประโยชน์แก่มนุษย์ ได้แก่ แบคทีเรียกรดแลกติกที่คัดเลือกจากอาหารหมักดองประเภทต่าง ๆ และการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ปลาดุกร้า และโยเกิร์ต รวมถึงจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราสกุล Monascus spp. ที่ผลิตสารสีจากข้าวแดง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติได้