• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ฝึกปฏิบัติการทำขนมช่อม่วงในรายวิชาขนมไทย

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ฝึกปฏิบัติการทำขนมช่อม่วงในรายวิชาขนมไทย โดยมีผศ.ชไมพร เพ็งมาก เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งขนมช่อม่วงจัดเป็นอาหารว่างชาววังโบราณ และเป็นขนมที่หารับประทานได้ยากในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นขนมที่ต้องใช้ความชำนาญในการผัดไส้จากเนื้อสัตว์กับส่วนผสมชนิดต่าง ๆ ให้มีรสชาติกลมกล่อม อีกทั้งต้องใช้ความประณีตในการปั้นแป้งและห่อไส้ แล้วจับจีบแป้งให้มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ที่มีความสวยงาม โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำขนมช่อม่วงไส้ปลาฝักถั่ว เพื่อสานต่อและอนุรักษ์ศิลปะของขนมไทยชาววังโบราณให้คงอยู่ต่อไป