• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม​ (Holistic Study)​ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่​ 21​

ตัวแทนนักศึกษา​คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม​ (Holistic Study)​ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่​ 21​ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน​ ระหว่างวันที่​ 17-18​ กันยายน​ 2562​ ณ​ โรงแรมเมืองลิกอร์​ อ.เมือง​ จ.นครศรีธรรมราช