• ภาษาไทย
    • English

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ในการเรียนการสอนรายวิชา ขนมไทย โดยวันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำขนมน้ำดอกไม้ (Flower Scented Thai Sweet) - Kanom Nam Dok Mai ขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่เป็นขนมไทยแท้แต่ดั้งเดิม เพราะมีส่วนผสมจากแป้ง น้ำตาล วัตถุดิบในสมัยก่อนที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นประเทศไทย ขนมชนิดนี้มักนิยมรับประทานเป็นของว่าง สีสันของขนมน้ำดอกไม้มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล มีกลิ่นหอมละมุนละไมจากน้ำลอยดอกไม้สด เนื้อขนมมีความนุ่มกำลังดี