• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าพบผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วันที่ 21 กันยายน 2562​ ที่ผ่านมา ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานบริการวิชาการ และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าพบผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชนในการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการปี 2564