• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ​ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ​ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เรียนปฏิบัติการวิชาการจัดเลี้ยงในหัวข้อ "อาหารค็อกเทล"
➡️➡️➡️อาหารค็อกเทล เป็นอาหารรับประทานด้วยมือ อาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือเป็นอาหารกินเล่น อาหารว่างหรือกับแกล้ม การจัดอาหารค็อกเทลจะจัดทำให้อาหารมีขนาดเล็กพอคำ ใช้มือจับหยิบสะดวก (Finger Foods)