• ภาษาไทย
    • English

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พุธที่ 8 มกราคม 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร หัวหน้าทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วย ดร. ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย​ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเครื่องแกงร่วมใจ ชุมชนบ้านน้ำรอบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา เพื่อร่วมรับการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องแกง​ เพื่อขออนุญาตหมายเลขสารบบอาหารสถานที่ผลิตอาหาร (อย.) จากทีมเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โดยการตรวจครั้งนี้ปรากฏผลว่า​ สถานที่ผลิตเครื่องแกงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและได้หมายเลข อย. เป็นที่เรียบร้อย​
จากนั้นได้ลงตรวจติดตามผลการดำเนินงานผู้ประกอบการสละลอยแก้วสวนลุงวัติ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งทางสถานประกอบการก็มีแผนการที่จะเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ลอยแก้วบรรจุขวดแก้ว​ เพื่อจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวและร้านโอทอปต่าง​ ๆ
ทั้งนี้ขอขอบคุณ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัยที่สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ ทำให้การดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นพร้อมการส่งมอบ​ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารร่วมเรียนรู้การทำธุรกิจด้านการแปรรูปอาหารด้วย