• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร คุณธีระพงค์ หมวดศรี และคุณอุเทน ณ พัทลุง ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแปรรูปสละตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยเป้าหมายหลักคือ นอกจากการจำหน่ายเพียงผลสละสดแล้ว ทางสวนต้องการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวและร้าน​ OTOP.ต่าง​ ๆ