• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทำวิดีทัศน์​ การเรียนการสอนในรายวิชา​ "เทคโนโลยี​ชีวภาพ​กับอาหารหมัก"

28​ กุมภาพันธ์​ 2563​ บุคลากรคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ นำโดย​ ดร.สายใจ​ แก้วอ่อน​ ดร.ธณิกานต์​ ธรสินธุ์​ คุณอรรถพล​ พรหมทอง​ และคุณดวงชีวัน​ มนตราลักษณ์​ เดินทางไปยัง แผนกวิชาการถ่ายภาพเทคโนโลยี​และ​วิดี​ทัศน์​ ณ​ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม​นคร​ศรี​ธรรมราช​ เพื่อดำเนินงานถ่ายทำวิดีทัศน์​ การเรียนการสอนในรายวิชา​ "เทคโนโลยี​ชีวภาพ​กับอาหารหมัก" ภายใต้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์​ THAIMOOC