• ภาษาไทย
    • English

เข้าพบสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุธรรม บำรุงภักดิ์

17 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ และคุณธีระพงค์ หมวดศรี เข้าพบสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุธรรม บำรุงภักดิ์ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่อง การผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และขั้นตอนการขอมาตรฐาน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อต่อยอดเรื่องการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน