• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

13​ สิงหาคม​ 2563​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา​ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา​ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​ จำนวน​ 3​ ท่าน​ ราย​ รศ.จารุยา​ ขอพลอยกลาง​ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ นสพ.สิริศักดิ์​ ชีช้าง​ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์​ และ​ ผศ.ทิพวรรณ ทองเจือ​ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์​ คะแนนเป็นที่น่าพอใจ​ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ​ ต่อไป