• ภาษาไทย
    • English

นักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ที่ผ่านมา ผศ.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร นำทีมนักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province ซึ่งอยู่ในแผนงาน มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform, Flagship FS 21​ประกอบด้วย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์, ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา, อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ จากคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์เจษฎา ร่มเย็น, อาจารย์อรอุมา สำลี จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ลงพื้นที่วิจัย กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบทุเรียนอกฤดู ตำบลตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช และกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของกลุ่ม เพื่อมาวางแผนการดำเนินการวิจัยในลำดับต่อไป