• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ร่วมกับเครือข่าย otop

13/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้ร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ร่วมกับเครือข่าย otop อำเภอนาบอน และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านคลองจัง เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (otop) และของดีนาบอน โดยมี นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอนาบอน เป็นประธาน ในงานมีแสดงผลิตภัณฑ์ สาธิตปรุงอาหารจากกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม และ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมกับสมาชิกกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจ Nakhonsi Otop shop and share ถึงผลิตภัณฑ์เครื่องแกงซึ่่งนักวิจัยดำเนินการพัฒนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ