• ภาษาไทย
    • English

งพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองตาม อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช

11/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. สุภาษิตชูกลิ่น และทีมวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองตาม อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงบ้านหนองตาม ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อย. มผช. และโอทอป 4-5 ดาว ในรูปแบบใหม่ความต้องการของตลาด modern trade