• ภาษาไทย
    • English

ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ร่วมกับ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ และ อาจารย์บุญธรรม แสงแก้ว จากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมต่าง​ ๆ​ ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ​ โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพแพะ และการแปรรูปเมนูอาหารจากเนื้อแพะ