• ภาษาไทย
    • English

เข้าพบทีมงานของสหกรณ์โคนมพัทลุงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล พร้อมด้วยอาจารย์
ศรีอุบล ทองประดิษฐ์  และ ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ุ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคุณชำนาญ แก้วมณี เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เดินทางเข้าพบทีมงานของสหกรณ์โคนมพัทลุงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามภารกิจ MOU การทำความร่วมมือระหว่าง มทร.ศรีวิชัยและสหกรณ์โคนมพัทลุง พร้อมนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมที่ทางคณะได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโจทย์ความต้องการของทางสหกรณ์ฯ ให้ทางทีมงานของสหกรณ์ได้ทดสอบชิม และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อมาดำเนินการในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป​ ขอบคุณ​ภาพข่าวCr.อ.ศรีอุบล​ ทองประดิษฐ์