• ภาษาไทย
    • English

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยนำโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง และโกโก้ผง แบรนด์ TASLA ตำนานโกโก้ท่าศาลา เพื่อร่วมพูดคุยกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อสรุปประเด็นปัญหาในกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งมาพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อช่วยพัฒนาผลผลิตของทางกลุ่มในลำดับต่อไป Cr.ถ่ายภาพโดย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์