• ภาษาไทย
    • English

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาสาสมัครหมู่บ้าน นักเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์

27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร. สายใจ แก้วอ่อน อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ นายธีระวัฒน์ สุขใส และนายธีระพงค์ หมวดศรี ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาสาสมัครหมู่บ้าน นักเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนใกล้ชิด สิ่งไหนสามารถทำเองได้ก็จะดีต่อใจ แถมลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบคุณภาพข่าว ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์