• ภาษาไทย
    • English

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ อ.สุวิจักข์ ห่านศรีวิจิตร และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ร่วมกับนักศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ โดยการให้ความรู้โภชนาการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติการรับประทานอาหารผู้สูงวัย และการสาธิตเมนูต่างๆ (แกงจืดเต้าหู้สุขภาพ ขนมปังแท่งธัญพืช น้ำบัวบกมะนาวและไอศกรีมข้าวหมาก) สำหรับผู้สูงวัย  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้านโภชนาการให้ถูกต้องตามหลัก