• ภาษาไทย
    • English

อบรมการแต่งหน้าและทำผมให้แก่นักศึกษาในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม​เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ

วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2564​ คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ได้รับเกียรติจาก​ ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล ดร.เพียงออ ยีสา และคุณเกวลี ชัยชาญ อบรมการแต่งหน้าและทำผมให้แก่นักศึกษาในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม​เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ลูกค้า