• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร เพ็งมาก ข้าราชการบำนาญ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร เพ็งมาก ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้เข้าพิิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มทรศรีวิชัย