• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021 ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ร่วมกับ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021 ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อการสร้างโอกาสแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในการ ประกอบอาชีพ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ https://jobbkk.com/go/qfO52