• ภาษาไทย
    • English

“ราชินีแห่งสายน้ำ – ราชินีแห่งแดนใต้” ขายบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์

สื่ออนไลน์สยามท้องถิ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มทร.ศรีวิชัย จับมือกลุ่มผู้ปลูกมังคุดนครศรีธรรมราช สร้าง 2 แบรนด์ผลไม้พรีเมี่ยม “ราชินีแห่งสายน้ำ – ราชินีแห่งแดนใต้” ขายบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ https://siamtongtin.com/domestic/education/22435/