• ภาษาไทย
    • English

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักการจัดการนวัตกรรม ได้ดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักการจัดการนวัตกรรม ได้ดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021
ผลงานเรื่อง Alternative jar coffee roaster to produce immune boosting Thai herb-coffee drip
ผลงานของ
Asst. Prof. Dr. Saowanee Chaipech,
Asst. Prof. Worapong Boonchouytan,
Miss. Krittaya Nusai,
Asst. Prof. Jaknarin Chatthong and
Dr. Sahapong Somwong
ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และ CANADIAN SPECIAL AWARD
Toronto Int’l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS)