• ภาษาไทย
    • English

โครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มแม่บ้านทำขนมบ้านหนองกุ้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลหลักช้าง นำทีมโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ และ นายธีระพงค์ หมวดศรี พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มแม่บ้านทำขนมบ้านหนองกุ้ง ม.5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการทำโรตีกรอบ และคุกกี้บราวนี่ ในวันที่ 1 ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างกระตือรือร้น และพร้อมใจกันทำกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด