• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวันที่ 4 เมนูที่อบรม​ คือ​ ครองแครงกรอบและถั่วเคลือบ

U2T หลักช้าง 16 ตุลาคม 2564 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ นำทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวันที่ 4 เมนูที่อบรม​ คือ​ ครองแครงกรอบและถั่วเคลือบ และขอขอบคุณวิทยากรที่มากความสามารถท่านเดิม ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ข้าราชการเกษียณ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย และทีมงานน้อง​ ๆ​ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการทุกคนค่ะ