• ภาษาไทย
    • English

ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ผสมน้ำผึ้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลทุ่งสง นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ นายอรรถพล พรหมทอง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในพื้นที่ ม.4 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ผสมน้ำผึ้ง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้กับกลุ่มประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างกระตือรือร้น และพร้อมใจกันทำกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด