• ภาษาไทย
    • English

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวิจักขณ์​ ห่าน​ศรี​วิจิตร​ รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษาและศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ เป็นตัวแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​รา​ชม​งค​ลศรี​วิชัย​ วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช​ พื้นที่​ไสใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฎิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด