• ภาษาไทย
    • English

ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล ได้ เข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล ได้ เข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ. โรงแรม โรเยล คลิฟบีช พัทยา เรื่อง ผลการเสริมข้าวสังข์หยดต่อสมบัติทางเคมี กายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกเนื้อโปรไบโอติก ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565