• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทอดองค์​ความรู้​ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์​ "เครื่องแกงสำเร็จรูป" แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งไม้ไผ่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์​ความรู้​ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์​ "เครื่องแกงสำเร็จรูป" แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งไม้ไผ่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย โดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​สายใจ​ แก้วอ่อน​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ลงพื้นที่​ ณ​ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้านตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช​ ในวัน​พุธที่​ 2​2 มิถุนายน​ พ.ศ.​ 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์​ความรู้​ ​ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์​ "เครื่องแกงสำเร็จรูป" โครงการ "พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน" ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของคุณอุดมเกียรติ​ เกิดสม​ และทีมงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์​ความรู้​ และร่วมปฏิบัติการเทคนิค​การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ "เครื่องแกงสำเร็จรูป" กระบวนการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ การยืดอายุการเก็บรักษา​ การเตรียมพร้อม​สำหรับขอเครื่องหมาย​ อย.​ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์​เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า​ เพื่อให้สมาชิกได้น้อมนำปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต​ เกิดการพัฒนา​อาชีพที่มั่นคง​ นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด​ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์​ของชุมชน​ เพื่อสร้างรายได้​เพิ่มให้กับสมาชิกและครอบครัว​ต่อไป