• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565​ เข้าคณะ พบคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565​ เข้าคณะ พบคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำความรู้จักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีทีมพี่ๆสโมสรนักศึกษานำสันทนาการ