• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UPDATE ศาสตร์แห่งโภชนบำบัด

8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

โครงการปัจฉิม​นิเทศนักศึกษา​ ณ​ อาคาร​อเนก​ประสงค์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​รา​ชม​งค​ลศรี​วิชัย

สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา)

การเข้าร่วมรับฟังการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา) ร่วมกับตัวแทน รพ.สต.

เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา​ วณิชพันธุ์​ คณบดีคณะอุตสาหกรรม​ นำคณะบุคลากร​ นักศึกษา​ เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ในวันที่​ 30​ มี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้จ้างงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตำบลเขาโร ตำบลทุ่งสง ตำบลหลักช้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คุณชัยพิภัทร รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยนำโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมซับน้ำตาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคปัจจัยและสิ่งของ เครื่องใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมซับน้ำตาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคปัจจัยและสิ่งของ เครื่องใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2563
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา โดยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในกิจกรรม"วันปิยมหา