• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในการลงพื้นที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตรวจประเมินสภาพครุภัณฑ์และเครื่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ข้าราชการบำ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ขนาดความจุ 100 เตียง

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UPDATE ศาสตร์แห่งโภชนบำบัด

8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

โครงการปัจฉิม​นิเทศนักศึกษา​ ณ​ อาคาร​อเนก​ประสงค์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​รา​ชม​งค​ลศรี​วิชัย

สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา)

การเข้าร่วมรับฟังการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา) ร่วมกับตัวแทน รพ.สต.

เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา​ วณิชพันธุ์​ คณบดีคณะอุตสาหกรรม​ นำคณะบุคลากร​ นักศึกษา​ เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ในวันที่​ 30​ มี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้จ้างงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตำบลเขาโร ตำบลทุ่งสง ตำบลหลักช้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คุณชัยพิภัทร รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยนำโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.จรูญ บุญนำ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าศาลา ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้