• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสรับพระราชทา

ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยและหาทางช่วยเหลือจากกรณีนางสุดาพร ขวัญเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​อภิญญา​ วณิชพันธุ์​ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ดวงเดือน สงฤทธิ์​ หัวหน้าหลักสูตร​การจัดการอาหารและบริการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยและหาทางช่วยเหลือจากกรณีนางสุดาพร ขวัญเมือง อายุ 4

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวิจักขณ์​ ห่าน​ศรี​วิจิตร​ รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษาและศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ เป็นตัวแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสม

รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในการลงพื้นที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตรวจประเมินสภาพครุภัณฑ์และเครื่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ข้าราชการบำ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ขนาดความจุ 100 เตียง

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UPDATE ศาสตร์แห่งโภชนบำบัด

8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

โครงการปัจฉิม​นิเทศนักศึกษา​ ณ​ อาคาร​อเนก​ประสงค์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​รา​ชม​งค​ลศรี​วิชัย

สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา)

การเข้าร่วมรับฟังการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา) ร่วมกับตัวแทน รพ.สต.