ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการกาแฟคุณภาพดีสู่สินค้าอัตลักษณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการกาแฟคุณภาพดีสู่สินค้าอัตลักษณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แรกเริ่มตำนานของกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกในเขตภาคใต้

     ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอบางขันและทีมเกษตรอำเภอในการสนับสนุนกิจกรรม เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของทีมเกษตรอำเภอบางขัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และกลุ่มธุรกิจคาเฟ่ในพื้นที่อำเภอบางขัน และถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมทร.ศรีวิชัย ในการทำงานเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการเกษตรแบบครบวงจร