จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสถานที่ทำการ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมหามงคล ณ วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมร