ทีมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารคนโรงแรม 2024 และการแข่งขัน FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2024

14 มิถุนายน 2567 ทีมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดยคณบดี ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมทีมหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ อ.จิระนาถ รุ่งช่วง ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมทีมหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ผศ.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมส่งนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารคนโรงแรม 2024 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2024 วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ แกรนด์ฮอล 201-202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ โดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ ยังได้มอบเงินอัดฉีดเพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้กับทีมงานที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว