นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2024

15 มิถุนายน 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำทีมโดย ผศ.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2024 ณ แกรนด์ฮอล 201-202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 ทีม

โดยผลการแข่งขัน หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่า 14,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร