ทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี คณบดี ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Karthikeyan Venkatachalam รศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง รศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากคณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (Extrusion Process) โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันทางอาหาร (Extrusion Technology of Food) โดยผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น  และ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (Development of Food by Extrusion Process) จาก ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ รับชมการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าและขนมกรอบพองจากข้าวพื้นเมืองด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ระดับโรงงานต้นแบบ โดย นายธีระพงศ์ หมวดศรี นักวิทยาศาสตร์และนายอุเทน ณ พัทลุง ผู้ช่วยวิจัย ววน.67 นักศึกษาที่เข้าดูงานได้ทดลองทำเมนูจากเส้นพาสต้าจากนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ และทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์จากนายธีระพงศ์ หมวดศรี และนายธีระวัฒน์ สุขใส นักวิทยาศาสตร์ ผลจากศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภายนอกต่อไป