• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/29/2022 - 10:22

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Thu, 04/28/2022 - 08:48

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๕

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ 4/2565

ข่าวสมัครงาน - Tue, 04/26/2022 - 09:13

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่  4/2565

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Wed, 04/20/2022 - 07:23

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบข้อเขียน   

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษและภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Tue, 04/19/2022 - 08:37

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษและภาคการสอบข้อเขียน

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 04/11/2022 - 03:23

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการสอบคัดเลือก รปภ.ครูฝึกแมวน้ำ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 11, 2022 - 10:15 to Saturday, April 30, 2022 - 15:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ขอเปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 04/04/2022 - 08:10

ขอเปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เปลี่ยนแปลงประกาศ ลว.30.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 4, 2022 - 15:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/01/2022 - 10:21

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/01/2022 - 10:10

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

 หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 03/31/2022 - 01:51

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 1.-ประกาศ-๓-อัตรา-.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 30, 2022 - 08:45 to Friday, April 15, 2022 - 08:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ : สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข่าวสมัครงาน - Mon, 03/28/2022 - 09:29

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ : สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 28, 2022 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ จำนวน 54 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 03/28/2022 - 09:14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ จำนวน 54 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศจ้างเหมาบริการ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 28, 2022 - 16:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข่าวสมัครงาน - Tue, 03/22/2022 - 09:05

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 22, 2022 - 16:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อจ้างเหมามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 03/21/2022 - 09:24

ประกาศรายชื่อจ้างเหมามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศจ้างเหมาสัมภาษณ์.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 21, 2022 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Fri, 03/18/2022 - 06:27

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล